საიდენტიფიკაციო კოდი: 404468688
თიბისი ბანკი GE78TB7517736010100012
საქართველოს ბანკი GE50BG0000000812934600